دوربین مخفی شوخی خرکی با میوه فروش ها در ایران

366

دوربین مخفی شوخی با میوه فروش ها دزدیدن میوه در جلوی چشماشون خوردن وتست میوه ها و خرید نکردن چیدن میوه های درجه یک چندین کیلو وبعد در جلوی چشماشون الفرار

تاریخ انتشار 2 اسفند 1397
دسته‌بندی طنز
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!