ببینید دکتر با چه مهارت وسرعتی نوزاد رو آب بندی میکنه

611

نوزاد پس از دنیا آمدن نفسش قطع شده و براثر فشار،استخوانهای لگن و کتفش جابه جاشده ببینید دکتر با چه مهارت وسرعتی نوزاد رو آب بندی میکنه

تاریخ انتشار 9 مرداد 1396
دسته‌بندی سلامت
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!