خواص روغن سیاه دانه

40

سیاه دانهمزاج گیاه : گرم و خشکاندام دارویی : دانهطبع : طبع سیاه دانه خیلی گرم و خشک است.نحوه مصرف روغن سیاه دانهخواص اصلی محصول :1-مسکن سردرد و میگرن2-جوان سازی پوست3-مسکن دردهــای رماتیسمی4-ضد التهاب و برطرف کننده کبودی5-رفع سفیدی مو6-تقویت رشـد مو ( ابـرو ریش و سبیل)نکات بسیار مهم1-با مصرف سیاه دانه احتمال تحریک رحیم و تشدید خونریزی ماهیانه وجود دارد. بنابراین مصرف آن در بارداری جایز نیست.2-اثر داروهای سمپاتومیمتیک را تشدید کرده و موجب افزایش فشار خون میشود.

تاریخ انتشار 14 بهمن 1397
دسته‌بندی سلامت
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!