خطر در کمین دخترهای نوجوان، مراقب نوجوان های خود باشید - دکتر حسام فیروزی

481

در این آزمایش مرد جوانی با شناسه تقلبی فیس بوک با دختران نوجوان صحبت کرده و با آنها قرار می گذارد و به هنگام قرار پدر و مادر دختر نوجوان را مطلع می کند! واکنش ها و برخوردهای پدر و مادرها با این موضوع را ببینید مراقب نوجوان های خود باشید و برای مراقبت از آنها آموزش ببینید این فیلم نشانگر وجود مثلث خطر نوجوان است. توهم همه چیز دانی توهم همه چیز توانی و توهم اینکه هیچ خطری آنها را تهدید نمیکند سه ضلع مثلث خطر نوجوانی محسوب میشود

تاریخ انتشار 6 دی 1396
دسته‌بندی سلامت
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!