دفاع جانانه زن چینی از خودش مقابل آزار جنسی در آسانسور

1.4K

این ویدئو صرفا برای آگاهی مردم ایران برای شناخت جایگاه زن به عنوان کالای جنسی در تمدن غرب یا حوزه تمدنی کشورهای غربی بارگذاری شده است.

تاریخ انتشار 15 بهمن 1397
دسته‌بندی حوادث
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!