ازدواج اینترنتی؛ راز 4- راستی آزمایی کنید!

12

تو ارتباط دنیای واقعی بعد آشنایی اینترنتی، راستی آزمایی رو باید خیلی جدی گرفت. حالا یه ذره گوش تونو بیارین جلو؛ یه دلیل جذابیت دنیای مجازی واسه آدما همینه. یه جور دکتر جکول... چیز، ببخشید... دکتر جکیل و مسترهاید می شن برای خودشون...رازهای انتخاب همسر در انواع ازدواج ها در محرمانه خانوادگی، جمعه ها ساعت22 ازشبکه افق.تکرار شنبه 16:00 و 10:30. سه شنبه 20:30

تاریخ انتشار 28 خرداد 1397
دسته‌بندی آموزشی