وقتی شرکت کننده برنده باش جای رضا گلزار میشینه!!

155

قسمت سوم برنامه برنده باش با مجری گری محمدرضا گلزار از شبکه سوم سیما پخش شد.|شرکت کننده آخر از استرس زیاد روی صندلی مجری برنامه، محمدرضا گلزار نشست!

تاریخ انتشار 10 شهریور 1397
دسته‌بندی سرگرمی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!