موتور الکتریکی بدون جاروبک DC (موتورهای Brushless)

9.3K

Brushless DC electric motor (BLDC motors, BL motors)

تاریخ انتشار 17 اردیبهشت 1396
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!