پرویز و پونه - مسافرت رویایی !!!

دسته‌بندی طنز
تاریخ انتشار ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

کنایه جالب سوری لند به وضعیت بازار عرض با پرویز و پونه - مسافرت رویایی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!