پرسش‌ های امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس درباره FATF

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۴ مهر ۱۳۹۷

پرسش‌های امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس دربارهFATF: حامیان «CFT» تضمین می‌دهند با ما مانند برجام رفتار نکنند؟چه کسی تضمین می‌کند با پیوستن به CFT می‌توانیم تحریم‌ ها را دور بزنیم؟

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!