خیابان ولیعصر سکوتش را شکست


سرانجام خیابان ولیعصر لب به سخن گشود تا از خاطراتش بگوید، این خاطرات در خانه‌ای تاریخی بالاتر از میدان منیریه روایت می‌شود، به نام مینایی. این خانه حالا موزه‌ای است که می‌توان داستان‌های خیابان ولیعصر را شنید.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!