آموزش شبیه‌سازی تست ریزش سد بتنی در ABAQUS

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار شهریور 02 1398

آدرس دریافت: http://abaqusfile.ir/acm1515تست ریزش سد بتنی به عنوان تست استاندارد و تعیین قابلیت چسبندگی و مرغوبیت سیمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تست یک مدل مخروطی شکل از سیمان با ارتفاع مشخص پر خواهد شد و سپس سیمان تحت اثر نیروی وزن خود ریزش خواهد کرد.1-این مساله به صورت استاتیکی شبیه‌سازی شده و مشخصات بتن از جمله ثوابت معیار پلاستیسیته کولمب موهر به تفصیل توضیح داده شده است.2-همچنین با توجه به عمق زیاد سد، از المان های دو بعدی کرنش صفحه ای استفاده شده است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!