سخنرانی پناهیان موضوع :«سعۀ صدر»

49

اگر خیلی از غیرمتدیین جذب نشده‌اند، به‌خاطر ضعف‌هایی است که-در آدم مذهبی‌ها هست ولی- ما زیاد به آن ضعف‌ها توجه نداریم و من می‌خواهم توجهِ شدید شما را به آن ضعف‌ها جلب کنم. یکی از آن ضعف‌ها...

تاریخ انتشار ۹ بهمن ۱۳۹۶
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!