دانلود آهنگ صادق آهنگران - کربلا منتظر ماست بیا تا برویم

8.1K

متن شعر زیبای کربلا منتظر ماست بیا تا برویم: جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم *** کربــلا منتظر ماست بیا تا برویم ایستاده ست به تفسیر قیامت خورشید *** آنسوی واقعه پیداست بیا تـــــا برویم خـــاک در خون خدا می شکفد، می بالد *** آسمان غــــرق تماشاست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم تیغ در معرکه مـــــی افتد و بـــرمی خبزد *** رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم دست عباس یه خون خواهی آب آمده است *** آتــــــش معرکه برپـــاست بیا تــــــا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم کاش ای کاش که دنیای عطش می فهمید *** آب مهریه زهراست بیا تـــــــــــا بــــــرویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم *** کربلا منتظر ماست بیا تــا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم ایستاده ست به تفسیر قیامت خورسید *** آنـــسوی واقعه پیداست بیا تــــا برویم

تاریخ انتشار ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!