حمله به سفارت ایران در یونان

23

سفارت ایران در آتن ، پایتخت یونان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و خساراتی به شیشه های کیوسک پلیس مستقر در محل و ساختمان سفارت وارد شد.

تاریخ انتشار 26 شهریور 1397
دسته‌بندی خبری