نصب اپلیکیشن زمین تی وی

توضیحات دقیق و موشکافانه ی محمدباقر حکیم در خصوص فتنه ی اخیر در عراق

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 25 مهر 1398

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!