کلیپ علی شیر خدا افغانی سید مجید مخصوص عید غدیر استوری اینستاگرام

دسته‌بندی مذهبی
تاریخ انتشار ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

جان اقا سنه قربان اقا عیدغدیر #عیدغدیرخم_عیدولایت_برهمگان_مبارک🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!