اگر برجام نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

اگر برجام نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ دکتر جلیلی پاسخ می‌دهد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!