ویدیویی درباره پرواز آزمایشی بزرگترین کشتی هوایی دنیا

18

بویدیویی درباره پرواز آزمایشی بزرگترین کشتی هوایی دنیا

تاریخ انتشار ۷ شهریور ۱۳۹۶
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!