فیلم منتشرنشده از بوسه رهبر انقلاب بر لباس یکی از شهدا

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۳ تیر ۱۳۹۸

فیلم منتشرنشده از بوسه رهبر انقلاب بر لباس یکی از شهدا فیلم منتشر نشده و تکان دهنده از بوسه رهبر انقلاب بر لباس یکی از شهدا به درخواست دختر شهید را ببینید.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!