شوخی هایی که با هیچ خانمی نباید انجام داد


در این قسمت یک لیست از شوخی های ممنوعه در رابطه با خانم ها بهتون میدیم و راجع به دلیل تنفر خانم ها از این شوخی ها صحبت خواهیم کرد.کارهایی که هیچ مرد یا پسری نباید در رابطه با خانم ها انجام بده

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!