نصب اپلیکیشن زمین تی وی

لورنس عربستان، در زندان ایران

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 25 مهر 1398

توماس ادوارد لورنس معروف به لورنس عربستان، کارگردان بسیاری از وقایع خاورمیانه در صد سال پیش بود. مرد جوانی با قدی کوتاه، چشم های آبی و موهای بور که ژست های زیادی در برابر دوربین های عکاسی گرفته. همین علاقه اش هم او را در ایران به دام انداخت و زندانی زندان قصر تهرانش کرد. داستانی که کمتر شنیده شده است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!