اظهارات جالب صاحب مقاله‌ ای که نماینده سراوان از آن سرقت علمی انجام داد

6

اظهارات جالب صاحب مقاله‌ ای که نماینده سراوان از آن سرقت علمی انجام داد / ولفرام بوگارد استاد دانشگاه فرایبورگ آلمان : وزیر علوم آلمان بعلت سرقت علمی چند سال پیش برکنار شد / شکایت از درازهی را پیگیری خواهم کرد / دو مقاله مرا ترکیب و اسم من را حذف کرده است

تاریخ انتشار ۳ دی ۱۳۹۷
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!