اتوپایلوت تسلا مدل اس

38

رانندگی خودکار، آرزویی که محقق شده است. تسلا یکی از خودروسازانی است که راننده خودکار اولیه را با نام اتوپایلوت روی خودروهای حال حاضر خود ارائه می کند. اطلاعات بیشتر را در پدال دنبال نمایید: www.pedal.ir

تاریخ انتشار ۴ تیر ۱۳۹۶
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!