با چند میلیارد دلار چه کارایی میشه کرد؟!

90

آیامی دانید فقط با 18 روز متوقف کردن تجارت سلاح در دنیا چند میلیون انسان از فقروگرسنگی نجات می یابند؟ پاسخ تکان دهنده وحیرت انگیزاست.

تاریخ انتشار 11 مرداد 1396
دسته‌بندی متفرقه
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!