موضعگیری جریان المستقبل بر ضد گروههای مقاومت در لبنان

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

موضع گیری قاطع گروههای همسو با مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و درخواست های مکرر برای مقابله با فساد اقتصادی در لبنان، موجب شده است که گروههای دیگر تلاش های زیادی در کمرنگ شدن محبوبیت گروههای مقاومت انجام دهند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!