موضعگیری جریان المستقبل بر ضد گروههای مقاومت در لبنان

23

موضع گیری قاطع گروههای همسو با مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و درخواست های مکرر برای مقابله با فساد اقتصادی در لبنان، موجب شده است که گروههای دیگر تلاش های زیادی در کمرنگ شدن محبوبیت گروههای مقاومت انجام دهند.

تاریخ انتشار ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!