تصاویر هوایی بسیاز زیبا از میدان امام خمینی(ره) همدان_مهد تاریخ و تمدن

61

تصاویر هوایی بسیاز زیبا از میدان امام خمینی(ره) همدان، مهد تاریخ و تمدن، تهیه شده توسط صدا و سیمای مرکز همدان

تاریخ انتشار 5 فروردین 1398
دسته‌بندی سرگرمی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!