نصب اپلیکیشن زمین تی وی

Ketab Baz - کتاب باز با سید حمیدرضا برقعی، شاعر امام حسین


سید حمیدرضا برقعی، فرزند سید علی در ششم مرداد ماه 1362 شمسی در قم دیده به جهان گشود. او از شاعران معاصر فارسی زبان است که در وصف امام حسین (ع)، اشعاری را سروده است. سید حمیدرضا برقعی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!