حکم سفارشی و محرمانه نداریم

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

حسن روحانی در اینستاگرام یک پست گذاشته درباره فیلترینگ تلگرام و نوشته اگر «عالی‌ترین سطح نظام» همچنین تصمیمی گرفته باید مردم رو در جریان امور بگذاره. و زیرش علاوه بر حکم سفارشی هشتگ زده که: محرمانه نداریم هشتگ دوم به ویدیو زیر اشاره دارد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!