وزارت نیرو از مدار خارج شد!

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 22 خرداد 1398

جزئیات قطعی برق وزارت نیرو

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!