تخریب امامزاده‌ ای با بیش از 4 هزار سال قدمت!

29

تخریب امامزاده‌ای با بیش از 4هزارسال قدمت توسط معترضین! هم اکنون 1462سال از تولد امام اول شیعیان می‌گذرد.

تاریخ انتشار 15 دی 1396
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!