مسعود کیمیایی در مراسم تشیع عزت الله انتظامی قهر کرد

21

اعتراض و قهر چند ثانیه‌ای مسعود کیمیایی به خاطر بی نظمی در مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی

تاریخ انتشار 28 مرداد 1397
دسته‌بندی فیلم
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!