تصاویری از معرفی نیروهای مسلح ایران

33

معرفی نیروهای مسلح ایران به همراه تجهیزات و ادوات نظامی

تاریخ انتشار ۱۴ مهر ۱۳۹۷
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!