انتقاد سید مجید حسینی از وجود 19 گونه سهمیه در کنکور سراسری!

305

انتقاد سید مجید حسینی از وجود 19 گونه سهمیه در کنکور سراسری! / سید مجید حسینی استاد دانشگاه تهران که از منتقدان معروف کنکور است...

تاریخ انتشار ۸ آذر ۱۳۹۷
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!