انتقاد سید مجید حسینی از وجود 19 گونه سهمیه در کنکور سراسری!

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار ۸ آذر ۱۳۹۷

انتقاد سید مجید حسینی از وجود 19 گونه سهمیه در کنکور سراسری! / سید مجید حسینی استاد دانشگاه تهران که از منتقدان معروف کنکور است...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!