گریم های وحشتناک در هالیوود

101

با جلوه های ویژه و فناوری های رایانه ای در سال های اخیر، تغییر چهره بسیار راحت تر شده و می توان چهره هایی غیرقابل تشخیص ایجاد کرد. اما گریم های سنتی هنوز هم جای خود را در سینمای هالیوود حفظ کرده است. گریمورهای حرفه ای نیز می توانند با همان قدرت جلوه های ویژه، چهره هایی را خلق کنند که با چهره واقعی بازیگر، زمین تا آسمان متفاوت است.

تاریخ انتشار 24 شهریور 1397
دسته‌بندی فیلم
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!