عباس ینتظرک الصغار (فارسی - عربی) | میثم مطیعی

دسته‌بندی مذهبی
تاریخ انتشار 14 شهریور 1398

شده ولوله، گوییا این بار . به میدان زده حیدر کرار / یلی چون علی، یا علی بر لب . علی رو، علی خو، علی پیکار / رخش: والقمر، موی او: واللیل . چو القارعَة ضرب شمشیرش / نفس بر نمی آید از دشمن . بنازم به رزم نفس گیرش / به این رزم حیدری، به پا کرده محشری . از او هر عدویی به سویی گریزد / هُنا حَيثُ تَنحَبِسُ الأنفاسْ . در اینجا که نفس ها در سینه ها حبس می شود / هنا ثُقِبَت قِربةُ العباس . مشک عباس سوراخ شد .... شاعر فارسی: محمد مهدی سیار / شاعر عربی: احمد حسن الحجیری از بحرین

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!