رونمايي از aircraft شخصی و قابل حمل فوق العاده

29

این aircraft با نیروی انسانی کار می کنید و به راحتی قابل مونتاژ و دمونتاژ کردن است.

تاریخ انتشار ۲۱ تیر ۱۳۹۶
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!