گفتگو با سردار ایرانی


گفتکوی کامل سردار ازمون پس از درخشش های اخیرش در لیگ روسیه با رسانه های این کشو ر jpeg-media.com

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!