تدریس فعل ناقص در زبان عربی

153

در این ویدیو نگاهی می اندازیم به تدریس فعل ناقص در زبان عربی

تاریخ انتشار ۲۴ آذر ۱۳۹۶
دسته‌بندی آموزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!