تکنولوژی خودران مرسدس


شرح سیستم خودران مرسدس در کلاس e جدید. اطلاعات بیشتر در پدال: WWW.PEDAL.IR

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!