چالش پیانو زدن با چشمان بسته

9

چالشی بسیار جالب که تسلط افراد را به پیانو نشان می دهد و افراد در این چالش باید با چشمانی بسته پیانو بنوازند که بسیار سخت و دشوار است.

تاریخ انتشار 27 مهر 1396
دسته‌بندی سرگرمی