پیرمردی که خداداد را به رقابت طلبید


در برنامه شب گذشته ستاره ساز یکی از تماشاچیان معروف و کهنه سال خداداد عزیزی را به چالش دعوت کرد jpeg-media.com

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!