آمار کارشناسی ارشد اقتصاد

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 30 01 1398

موانع موجود برای شرکت در کلاس های حضوری و نیاز داوطلبان موجب شد تا دیجی درس مجموعه جامع و فاخری را تهیه نماید. این مجموعه به جمع بندی و مرور درس آمار در کنکور کارشناسی ارشد می پردازد و نکات و تست ها را با حل مثال های متعدد به طور مفصل بررسی می کند. مدرس مجموعه جمع بندی آمار کارشناسی ارشد استاد محترم آقای دکتر افشین صفایی هستند.وب سایت: https://www.digidars.co/تلفن:09374195592

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!