جلسه 202 دوره آموزشی نظام شناسی(نظام تربیتی اسلام)

25

موضوع:،تعریف غریزه و نقش آن در تاسیس مدارس اسلامی،اهمیت غریزه در نظام تعلیم و تربیت اسلامی،کنترل غریزه، مبنای اخلاق اسلامی

تاریخ انتشار 18 آبان 1397
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!