درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه کرامت و کلبه دیجیتالی

17

عباسی :درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه کرامت و کلبه دیجیتالی

تاریخ انتشار ۱۳ آذر ۱۳۹۶
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!